”MID-laser är en förkortning av Medical Intelligent Diode Laser treatment system

MID-laser är ett terapeutiskt laserinstrument, avsett att användas som en komplementär men även fristående behandlingsmetod inom rehabilitering, hälso- och sjukvård.

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob eller handstycke (liknar en penna). Behandlingen går till så att terapeuten sätter igång lasern och håller änden av proben lätt tryckt mot det ställe som ska behandlas

Behandlingen är smärtfri!

Beroende på hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar så tar en behandling allt från någon minut till en halvtimme. Man kan i regel märka en reaktion inom fem behandlingstillfällen.

Behandlingar utförs av utbildade terapeuter som garanterar den bästa resultatet.

Hur fungerar laser?

”Med MID-laser tillförs laserljus till celler och vävnad. Behandlingsmetoden kallas laserterapi, fotobiomodulation, biostimulering, LLLT (Low Level Laser Therapy) eller Laser Photo Therapy (LPT). Mekanismen bakom bygger på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna, kortfattat beskrivet är laserbehandling en behandling på cellnivå för att påskynda läkning och minska smärta. Eftersom man är inne på mycket komplicerade effekter på processer i celler och vävnad kan man i nästa steg lättast förklara mekanismen som att laser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner (som bland annat påverkar smärta).

Några exempel på vad MID-laser behandling ger:

Stimulering av DNA-, RNA- och albuminsyntes

Ökad cellmetabolism

Ökad genomblödning

Snabbare nybildning av blodkärl

Påverkan på immunförsvaret

Stimulering av collagensyntesen i huden

Ökning av epitelvävnad vid sårläkning

Ökad tensil hudstyrka

Ökad enzymfunktion

Ökad fagocytfunktion

Höjning av aktionspotential hos nervceller

Påverkan på endorfinsyntesen

Påverkan på endorfinsyntesen

Ökad serotoninutsöndring i urinen

Ökning av prostaglandinerna E och F

Det är inte alltid en stimulerande effekt erhålles. Lasern kan ge både en stimulerande och en hämmande effekt beroende på vad som är orsaken till besväret, lättast uttryckt har lasern en ”normaliserande effekt”. Laserbehandling kan, utförd på rätt sätt, sätta igång läkningsprocesser och innebär därför främst en hjälp till självhjälp. Mekanismen bygger alltså inte på någon värmeutveckling som hos de kirurgiska lasrarna. Solljus eller lampljus ger inte upphov till samma typ av reaktioner.
För en schematisk översyn om vad som bl a händer vid laserbehanling se bilden nedan.

Klinisk och experimentell erfarenhet visar att laserbehandling har störst effekt på vävnader/organ som uppvisar ett allmänt försämrat tillstånd, t.ex. hos patienter om besväras av inflammatorisk smärta eller skada i en vävnad. Ett sår hos en ung frisk person läker ungefär lika fort med som utan laserbehandling, men ett svårläkt bensår hos en person med dålig blodcirkulation och eventuellt nedsatt immunförsvar kan fås att läka mycket snabbare efter laserbehandling.”

Mer info kan hitta här:  http://irradia.se/MID-laser/laser_som_laker.pdf

Användningsområde :  ” Då laserljus påverkar många olika processer i cellen, bl a inflammatoriska processer och mikrocirkulationen, kan en hel rad vitt skilda tillstånd behandlas. Exempel på typiska ”laserproblem” är: problem i rygg, nacke, axlar och knän, vissa reumatiska problem, artros, idrottsskador, nervinflammation, herpes, venösa bensår, liggsår.

”Vid behandling av sådana problem där man vet att lågeffektlaser ger god effekt, räknar man med att ca 75-90% blir helt bra eller mycket bättre förutsatt att rätt laser används och att terapeuten har goda kunskaper.
Andra exempel på problem som går att behandla men där chansen att bli bra uppgår till omkring 50% är: psoriasis, hand och fotvårtor hos vuxna, ”frozen shoulder”.”

Studier: Att behandla med laser provades först på försöksdjur i slutet av 60-talet och sedan dess har över 2500 studier publicerats. Det finns studier som visar på både positivt och negativt resultat d v s att studierna motsäger varandra. Den huvudsakliga orsaken till detta finner man ganska snabbt om man läser dessa negativa studier noga. För att få en bra effekt av laserbehandling är det viktigt att använda rätt våglängd till besväret exempelvis om det är ytligt eller djupt liggande.

Redan i slutet av 60-talet visste forskarna att olika våglängder ger olika effekt (bl a därför att de har olika inträngningsdjup), att det behövs en dos av en viss storlek för att det ska hända något och att olika biologiska tillstånd behövde olika behandlingsupplägg. Otillräckliga doser, att felaktiga dosberäkningar, ineffektiv behandlingsteknik påverkar alla resultatet negativt. En del negativa studier verkar dock vara välgjorda. De bekräftar att det inte är helt enkelt att få en effekt, alla tillstånd kan inte påverkas. Eller så har just de i studien använda våglängderna och doserna inte varit effektiva. En hel del kan sägas om kvalitén på vissa av de positiva studierna, men uppenbarligen har man där lyckats hitta en dos och en teknik som fungerar.

Vad händer inom laserterapi – var står forskningen?

För den som vill få inblick i var laserterapi står idag, rekommenderar vi gå till den kanske största medicinska databasen, Medline och sök sedan på lllt. Det kommer ca 300 nya laserstudier per år. Dessa är till 99 % utförda av oberoende forskare.”

Du kan läsa mer om  studier här: Idrottsskador http://irradia.se/forskning/exemp-idrottsabstrakt.pdf eller övriga http://irradia.se/forskning/exemp-2007-studier.pdf

Ordinarie öppettider

Måndag-Fredag
10:00 - 20:00

Lördag
09:00 - 15:00

VARFÖR VÄLJA OSS?

Överkomliga priser

Fullt kvalificerat team

Kvalitetsarbete

Vad säger våra kunder?
omdomen

Omdomen

Meas ut sint re bono. Ego has priorem mutetur acquiro sua aggredi obscure rem manibus. Non mea infinitum inquirere judicandi uno cunctatus. Im id satis illam vitae. Allatae gallice lor deceret vix jam deo. Vetus ut voces otium nasci dicam du.

Erika Nilsson

Meas ut sint re bono. Ego has priorem mutetur acquiro sua aggredi obscure rem manibus. Non mea infinitum inquirere judicandi uno cunctatus. Im id satis illam vitae. 

Zigm Velsson

Meas ut sint re bono. Ego has priorem mutetur acquiro sua aggredi obscure rem manibus. Non mea infinitum inquirere judicandi uno cunctatus. Im id satis illam vitae. Allatae gallice lor deceret vix jam deo. Vetus ut voces otium nasci dicam du.

Erika Nilsson

Meas ut sint re bono. Ego has priorem mutetur acquiro sua aggredi obscure rem manibus. Non mea infinitum inquirere judicandi uno cunctatus. Im id satis illam vitae. 

Zigm Velsson

Referenser

Länsmuseum


Kontaktperson
Gunilla Nilsson
Tel.: 0765 269 459

Guldfynd


Kontaktperson
Camilla Svanberg
Tel.: 08 626 05 00

Narvakliniken


Kontaktperson
Sylvia Tomala
Tel.: 0705 119 411

Och många små företag...
För professionell och pålitlig massage, kontakta oss nu